District Vehari


  District Headquarter(DHQ):
  Vehari

Cities, Towns and Villages of District Vehari

  Burewala
  Mailsi
  Gaggo
  Shaikh Fazil
  Dad Jamlera
  Ramulwala
  Lal Deh
  Burana Sani
  Mangin Deh
  Samrial
  Joyyanwala
  Kot Qutabpur
  Allah Yarwali
  Chopra
  Sheikh Fazil
  Ruknpur
  Burana
  Kot Kabir Nau
  Azimabad
  Kot Muzaffar
  Ashraf Shah
  Mitru
  Qadirwah
  Gahanwari
  Sargana
  Muhammadnagar
  Bokha
  Aliwah
  Tajwana
  Saldera
  Chak Mahmud Khan
  Ahmad Yar Daulatana
  Hamidwah
  Saidwah
  Sehrewala
  Basti Jayyar
  Maghrana
  Ratriwali
  Kamand
  Gulhari
  Kot Gujar
  Jalla
  Mubarakwah
  Chak Bhanu
  Bhattiwah Chak
  Karam Khan di Basti
  Basti Bahu
  Ghafurwah
  Kot Ghatta
  Tarahabad
  Budh Ghulam Ali
  Ghulamwah
  Dallan
  Makara
  Azam Shah
  Kikri
  Walia Baloch
  Kassiwala
  Mandan
  Gujjar
  Kikri Khurd
  Kalia Shah
  Chakar Wasir
  Ahmadabad
  Daulatabad
  Arainwahan
  Pir Bakhshwala
  Gorewala
  Kot Nanak
  Mari Bhagu Khan
  Mahbub Shah
  Karyalwala
  Kot Haru
  Niazpur
  Gursinghpura
  Mohl
  Luddan
  Tel Chiragh
  Sharaf
  Pir Shah
  Naurabba
  Halim Khichchi
  Mumtazabad
  Sahuka
  Mianpur
  Mahmudkot
  Buhar
  Karmpur
  Mardani
  Ghaziabad
  Chahwaiwala
  Nuran Afghan
  Dadu Kamera
  Elamnagar
  Ghauswali
  Chunjani
  Gawen
  Gadh
  Lakkanwali
  Basti Husain Khan
  Basti Ratta Tibba
  Kot Ghulam Qadir
  Faujianwala
  Sipra
  Jamlera
  Basti Sultan
  Khokhranwala
  Nasirpur
  Jhedu
  Kotli Mahtam