District Toba Tek Singh


  District Headquarter(DHQ):
  Toba Tek Singh

Cities, Towns and Villages of District Toba Tek Singh

  Gojra
  Kamalia
  Pir Mahal
  Nawan Lahore
  Jamal Pahar
  Kalera Kalan
  Jama Rai
  Rajjowal
  Ajram
  Kot Janjua
  Bhatti Chak
  Bhusi
  Cheema Baserke
  Alharpind
  Sandhilianwali
  Kasmana
  Jangal Imam Shah
  Rajana
  Odan di Basti
  Kot Ram Chand
  Chohla
  Jhok Channar
  Grantpur
  Janiwala
  Araiyan
  Sarja
  Bachhrianwala
  Basti Piran
  Khanora
  Amirpur
  Basti Chohan
  Jalalpur
  Daduana
  Jusa
  Baghdad Sharif
  Duggal
  Jakhara
  Uggi
  Dargahi Shah