District Tharparkar


  District Headquarter(DHQ):
  Mithi

Cities, Towns and Villages of District Tharparkar

  Diplo
  Naukot
  Khiplion
  Giriyano
  Drabhi
  Dhedtobo
  Malsario
  Vial
  Karitar
  Veri Mithri
  Maggan jo Tar
  Kirnorio
  Chache ji Veri
  Chibharko
  Lakhitobo
  Drabho
  Sumrit
  Behrao
  Dane jo Goth
  Godangri
  Vaniar
  Antri
  Wali ji Veri
  Pilu
  Rataniari
  Mokhai
  Veranio
  Dhandoro
  Sakari
  Niblo
  Bhaki
  Mungaria
  Trisingri
  Dukkar Shah
  Goaran
  Rardari
  Sarungwari
  Panhario
  Jessa Ka Par
  Nibaro Sand
  Nibaro Yusuf
  Jhanjhi
  Karnor
  Godio
  Tirar
  Suja Veri
  Unri
  Kikari
  Sinhar Nagar
  Chureli
  Vinjaniari
  Sinhar Vikian
  Udani
  Chowpany
  Bando Tar
  Vaghe ji Veri
  Ismail Sangrasi
  Islamkot
  Lasri
  Hanji Tal
  Pahnia
  Mithrio Fattu
  Chichari
  Sonihat
  Jogla
  Dherlai
  Ahmad jo Tar
  Ahmad Tar
  Bhojabu
  Fattu jo Tar
  Hilario
  Jhaba
  Jethiar
  Gorano
  Gorhiar
  Gadro
  Dobhar
  Vattangari
  Gangan
  Manjithi
  Mobin Hajjam jo Tar
  Danbhario
  Ranpario
  Tariano
  Bhakuo
  Bhadlo
  Jehpoyo
  Tar Hayat Halipoto
  Kankaiyo
  Kubio
  Bundhna Las
  Koorul
  Rojh
  Jarumri
  Khensar
  Rahar Charan
  Baori
  Dost jo Tar
  Ibrahim Ka Tar
  Asaralia
  Khema ka Par
  Tharu ka Par
  Rawatsar
  Bhadoor
  Ladhe ji Veri
  Tikam
  Mithrio Halipoto
  Nahar Vero
  Pharian
  Kangani
  Katran
  Ade ka Tar
  Ghoramari
  Varnhar
  Tar Datar Dino Thebo
  Tar Allah Rakhio Dal
  Vagho Bajir
  Tar Ghatu Dal
  Ohramar
  Tar Patnio Dal
  Bhuro Sand
  Malno Bhil
  Gul Rajar jo Tar
  Hirar
  Satidera
  Darya jo Tar
  Kamhrar Pali
  Mithar Tar
  Charnor
  Alu ji Veri
  Kuran
  Rohal Jo Tar
  Dabro
  Sardhara
  Ali Khan jo Tar
  Majurio
  Lakhi ji Veri
  Chotal
  Unhario
  Gothio
  Jhund
  Hadaro
  Solangi Veri
  Gunga Veri
  Atnio
  Khejriari
  Same jo Tar
  Sivi Jo Tar
  Mehari
  Rahim ki Bazar
  Balhari
  Baliari
  Gujjawarree
  Galaoo
  Kurkasur
  Pabhuri
  Pabuhar
  Wazir jo Tar
  Keria
  Jhanpa
  Siranghu
  Mau
  Dilwash Rind
  Karimno Unar
  Dharm
  Vingoor
  Vingur
  Mithrio
  Borli
  Chailar
  Loonhyar
  Tigusar
  Odhano
  Kasbo
  Rajhar
  Khetlari
  Jhamri
  Jhupio
  Bhanar
  Katho
  Kalohi
  Fateh Ali Shah jo Tar
  Kharuk
  Girianchha
  Tar Muhammad Ali Shah
  Lunio
  Sukhpur
  Mithri
  Misri Shah
  Bharo
  Dhungur ji Puhar
  Dhoongur ji Puhar
  Dabhro
  Kharik
  San
  Mookam Duffur
  Sorkee
  Vatawa
  Vehaoo
  Keenharo
  Karlo
  Juryar
  Sirai jo Goth
  Nahre Bhil jo Tar
  Sahsi ji Veri
  Vakrio
  Bera ji Veri
  Bhodisar
  Didwa
  Rasani
  Boarri
  Borla
  Meghe ki Goth
  Gungri
  Mithrio Charan
  Munhar
  Sami ji Veri
  Bandho
  Deeparun
  Kerlo
  Bhagisal
  Kumbharo
  Bhima ji Veri
  Aklo
  Anklo
  Tubni
  Vandhio Kot
  Bhupa ji Veri
  Battali
  Pabasro
  Mamchiro
  Hirani Veri
  Virawah
  Deghri
  Koya
  Koli Ji Veri
  Surachand
  Puranwa
  Kana Vera
  Dhingasro
  Soniat
  Areri
  Waori
  Jhundan
  Shere ji Veri
  Ghoti
  Akli
  Nibaro
  Kharsar
  Kumbhari
  Sakar Vero
  Jaghari
  Borlo
  Gadro Charan
  Shivelo
  Shivlo
  Piplia
  Ranpur
  Chetrasar
  Ladhe jo Tar
  Asalri
  Ghartiari
  Mokrio
  Rarko
  Ukraro
  Goga Veri
  Dharmsal
  Dharindharo
  Taj Muhammad Shah
  Janjar
  Kantio
  Chachro
  Dali
  Mithi Veri
  Rohiraro
  Kharario
  Juna Unt ka Palia
  Parodhro
  Dhed Vero
  Chanida
  Kuwala
  Nawa Unt Ka Palia
  Dhedlai
  Abasar
  Undher
  Dreh
  Mudro
  Sudran
  Rariasar
  Kharoro
  Arniaro
  Adigaon
  Bamnia Bhil ro Tar