District Swat


  District Headquarter(DHQ):
  Saidu Sharif

Cities, Towns and Villages of District Swat

  Mingora
  Kabal
  Matta
  Bahrain
  Kula Karin
  Kolbanr
  Amlookdara
  Sappar
  Desan
  Jambil
  Manyar
  Gogdara
  Sangota
  Sinpora
  Gabral
  Lamutai
  Utrar
  Malam Jabba
  Aghal
  Chhota Jabba
  Jandrai
  Kotanai
  Shanku
  Ashanka
  Bishgram
  Ghurejo
  Gashkor
  Utrot
  Sigram
  Shangwati
  Amankot
  Fateh Khan Khel
  Makan Bagh
  Landikas
  Bara Drush Khel
  Pacha
  Shahi Bagh
  Banjot
  Ali Khan Khel
  Galoch
  Matiltan
  Ushu Sar
  Deolai
  Sher Palam
  Jaz Banda
  Panjao
  Dabargai
  Boyun
  Barikot
  Parrai
  Madyan
  Churlak
  Sairai
  Pia
  Panjigram
  Harianai
  Chodgram
  Bashkal
  Shahtut
  Charbagh
  Shar
  Mairagai
  Kalam
  Bedag
  Bangesh
  Kas
  Karakar Kandao
  Khwaja
  Shamozai
  Kokarai
  Kokrai
  Shagai
  Chail
  Derai
  Bankhwar
  Rambakai
  Darmai
  Nal
  Khwazakhela
  Shinkad
  Buda
  Tangar
  Roringar
  Tangai Kandao
  Behar
  Kharirai
  Kashankad
  Sakhra
  Tirat
  Biakand
  Nokhara
  Ilam
  Kafir Banda
  Chalyar
  Aligram
  Alamganj
  Nalkot
  Damlai
  Baranwai
  Dangram
  Gwalerai
  Chamtalai
  Sham Sar
  Bar Shawar