District Sukkur


  District Headquarter(DHQ):
  Sukkur

Cities, Towns and Villages of District Sukkur

  Pano Akil
  Tamachani
  Goth Dara Wahan
  Wah Burra Goth
  Hammanio Goth
  Kotho Goth
  Sadhoojoo
  Junas
  Kandahu
  Saleh Mahar
  Dadloi
  Kot Sadik Shah
  Mohammad Pur
  Pano Aqil
  Rohri
  Sangrar
  Dreha
  Adhlakho
  Haleji Sharif
  Nawa Goth
  Dandhi
  Dholwari Goth
  Gagrawara
  Khambre
  Goth Serahko
  Goth Bachal Bhambhro
  Mirahu
  Mamro
  Rajabar
  Saleh Pat
  Meaneh
  Chapaka
  Janujee
  Trighati
  Dabar Wahan
  Sultan Bhambhiro
  Katahar
  Rabban
  Bhirha
  Bhelar
  Bagarji
  Gosarji
  Begmanji
  Bagmanji
  Ali Bakhsh Pitafi
  Bahman
  Bhetur
  Mithrau
  Ghari
  Makhan Belo
  Goth Mochi
  Bitri
  Nirch
  Baberloi
  Alam Khan Jatoi
  Ar Kohar
  Tagio Laghari
  Kandhra
  Janwari
  Khatri
  Shafi Abad
  Nouraja
  Hingoro
  Goth Tali
  Goth Ali Nawaz Shar
  Bargah
  Khabri