District Sanghar


  District Headquarter(DHQ):
  Sanghar

Cities, Towns and Villages of District Sanghar

  Tando Adam
  Shahdadpur
  Khipro
  Shahpur Chakar
  Panhal
  Mahr Bhit
  Ratrahu
  Dhaniparto Rajpar
  Chotiari
  Ghulam Nabi Shah
  Bakhoro
  Loharo
  Karam Khan Marri
  Sand
  Palh
  Sinjhoro
  Rahwari
  Dost Muhammad Khoso
  Samanbewari Khui
  Ranakdhar
  Bhanwari Tar
  Bhirawari
  Dilyar
  Wasnahu Tar
  Virshar Tar
  Mehrwari Khul
  Ladhar Tar
  Juma Tar
  Hathoi Tar
  Deai Tar
  Dehdreh Tar
  Rahu Tar
  Qasim Tar
  Nawon Tar
  Jandewaro Tar
  Khadro
  Kandiari
  Goth Haji Sand
  Haruntharri
  Adam Khan Junejo
  Awad
  Allah Dad
  Khipri
  Jhol
  Muhammad Ashraf
  Maluk Chunia
  Mehul Mungra
  Jamar Din
  Kuria Sur
  Jiva
  Wand Badul
  Khoso
  Berani
  Jakhrao
  Berwari
  Duthro
  Hingorio
  Goth Sachu Sand
  Behram Khan Bugti
  Wadki
  Koree
  Chhailo Unar
  Mua Chora
  Barhun
  Baneri
  Tando Masti
  Ranahu
  Siam Jiandas
  Akri