District Rajanpur


  District Headquarter(DHQ):
  Rajanpur

Cities, Towns and Villages of District Rajanpur

  Hajipur
  Basti Joya
  Basti Channar
  Nawan Shehr
  Basti Korai
  Chachar
  Asni
  Bukhara
  Muhammadpur Diwan
  Basti Hajana
  Basti Ahmad Khan
  Badh
  Tuziani
  Drigri
  Basti Shah Ali Bohar
  Harrand
  Lundi Saidan
  Kot Rum
  Karam Thul
  Lalgarh
  Hajo
  Sikhaniwala
  Dhora Hajana
  Shahwali
  Basti Multani
  Basti Lashari
  Mehrewala
  Dajal
  Lanjewala
  Fazilpur
  Tufki
  Rakh Kotla Isan
  Kotla Kambar
  Aqilpur
  Nanshahra
  Abdullah Shaheed
  Malkani
  Rakh Azmatwala
  Jhok Makwal
  Mithankot