District Noushahro Feroze


  District Headquarter(DHQ):
  Naushahro Feroze

Cities, Towns and Villages of District Noushahro Feroze

  Moro
  Tharu Shah
  Kaisar Khan Mari
  Muhammad Sadiq Laghari
  Dodha
  Behlani
  Dewan
  Halani
  Bhalo Mahesar
  Haji Dost Muhammad
  Muhammad Khan Lund
  Sardar Khan Lund
  Allah Dito Khaskheli
  Sialabad
  Qasim Shah
  Darya Khan Mari
  Chahi
  Tando Gul Shah
  Kandiaro
  Khahi Qasim
  Dalipota
  That Goraho
  Manharo
  Band Mahi
  Izzat Khan Laghari
  Molhan
  Dageja
  Jam Wagan
  Jafar Khan Wagan
  Chaneja
  Tapal
  Khan Wahan
  Misri Khan Lashari
  Pad Idan
  Goth Allah Rakha
  Bachal Shah
  Manahi
  Ali Nawaz Khoso
  Wadero
  Kandri
  Darbelo
  Abran
  Mahrabpur
  Mehrabpur
  Mithiani
  Sehra
  Lalia
  Deparja
  Phul
  Hashim Khaskheli
  Naban Shah
  Bhanbhro
  Thorha
  Bhorti
  Goth Ramzan Chandio
  Khiato Mehesar
  Pir Parto
  Langirji
  Kalro
  Kot Ghulam Shah
  Naro
  Goth Allahyar
  Ali Khan Khoso
  Umed Ali Bhatti
  Sajan Shah