District Mirpur Khas


  District Headquarter(DHQ):
  Mirpur Khas

Cities, Towns and Villages of District Mirpur Khas

  Kot Ghulam Muhammad
  Pithoro
  Digri
  Jhudo
  Sufi Faqir
  Wisro
  Blous Abad
  Jharbi
  Jhurbi
  Samara
  Fazal Bhambhro
  Pathan Goth
  Bhitala
  Dhoro Naro
  Sakna
  Rahim Nagar
  Dengan Bhurgri
  Tando Jan Muhammad
  Maluksing
  Chor
  Puran
  Naya Chor
  Lapla Kharo
  Kachelo
  Jamesabad
  Goth Dur Muhammad
  Samaro
  Patoyun
  Khan
  Said Khan Lighari
  Bhiri
  Daleri Minor
  Khokhropar
  Unit Number Three