District Mastung


  District Headquarter(DHQ):
  Mastung

Cities, Towns and Villages of District Mastung

  Kardagap
  Shah Bakhah
  Spezand
  Geti
  Etbar Khan Karez
  Takiawal
  Hindu Karez
  Tuz Bhut
  Chhuttok
  Ababaki
  Nalli
  Kaneti
  Gurgina
  Johak
  Pringabad
  Malghozar
  Asia Abad
  Hilal
  Daghari
  Naguman
  Sheikh Wasil
  Johan
  Bibi Nani
  Dirao
  Gulli
  Regwash
  Sardar Khel
  Umar Dhor
  Akhund Karez
  Dranjan
  Brahui
  Kaltach
  Kashmi
  Shahr Khuda Bakhsh
  Bibi
  Shori
  Kabo
  Talkh Kavi
  Drabbi
  Kurram
  Kolpur
  Dulai
  Galangur
  Mohammad Khail
  Khadai
  Duni
  Pir Jongal
  Bibargi
  Darag
  Mengal
  Panjpai
  Jalu
  Sohr
  Barak
  Kanak
  Malagan
  Gargush
  Shoki
  Dojhampk
  Sohro