District Mandi Bahauddin


  District Headquarter(DHQ):
  Mandi Bahauddin

Cities, Towns and Villages of District Mandi Bahauddin

  Malakwal
  Phalia
  Basi Kalan
  Arzani
  Chhanni Mast
  Helan
  Chak Raib
  Daffar
  Kuthiala Shaikhan
  Kot Hast Khan
  Hambar
  Kadhar
  Musa Kalan
  Rajoa
  Bhachar
  Ainowal
  Kot Ghulam Rasul
  Kot Rehm Shah
  Chitti
  Wara Chamian
  Shakarpur
  Khanana
  Wara Alam Shah
  Pandowal Bala
  Pindi Kalu
  Chak Mano
  Ragh
  Kattowal
  Ruk
  Chak Jano Kalan
  Pindi Lala
  Matmal
  Miana Gondal
  Bar Musa
  Gadhu Sultan
  Haigar Khurd
  Jaisak
  Jhanda Chohan
  Pir Chak
  Chhawind
  Bahowal
  Kharidpur
  Busal
  Chak Daddan
  Luk
  Kot Multanianwala
  Pindi Bahauddin
  Sainthal
  Dhok Murad
  Bhindar Kalan
  Mamdana
  Pindi Rawan
  Rukkan
  Burj Bakht
  Bhojowal
  Bharjowal
  Sahibwal
  Aidal
  Adil
  Murala
  Makhnanwali
  Charanwala
  Bhandar Kalan
  Wara Balian
  Khizar
  Sarang
  Dhok Hashimapur
  Admano
  Khiwianwala
  Saiyidanwala
  Piranwala
  Kaluwali
  Haria
  Ala
  Majhi
  Sahna
  Wasu
  Ajjowal
  Kakowal
  Dhok Chauri
  Dabhola
  Gunian
  Chak Miana
  Mangat
  Malakpur
  Sagharpur
  Sanda
  Jholana
  Chak Nizam
  Gohar
  Chak Shahbaz
  Ghuganwali
  Kotli Ghazi
  Hanslawala
  Ghanian
  Loha Tibba
  Chak Basawa
  Sahnpal
  Bhagat
  Chak Kamal
  Jarra
  Islam Nagar
  Long
  Thatha Alia
  Kot Pejo
  Chak Minha
  Khosar
  Ratto
  Bahri
  Jokalian
  Gajjan
  Kot Nabi Shah
  Thatti Murid
  Chak Sher Muhammad
  Mong
  Kot Baloch
  Samunpur
  Chak Fateh Shah
  Lakhnewala
  Kotehra
  Katehra
  Rasul
  Gadhu
  Ghagoki
  Pahrianwali
  Burj Ghanian
  Dafar