District Layyah


  District Headquarter(DHQ):
  Layyah

Cities, Towns and Villages of District Layyah

  Fatehpur
  Shoriwala
  Basti Sargani
  Sultan Karori
  Jhakkarwala
  Basti Shadu Khan
  Kotla Haji Shah
  Solhanwala
  Tibba Burgeanwala
  Behal
  Notak
  Kumbar
  Bhokri
  Parwanewala
  Basti Jota
  Basti Dosa
  Bakhri
  Ratri
  Aliani, Basti
  Ghainawala
  Khokhar Isra
  Rafiqabad
  Chuni Muhammad Hasan
  Basti Lobana
  Basti Ghazar Charhoe
  Razai Shah
  Basti Musan Shah
  Kot Sultan
  Jaman Shah
  Chaubara
  Niwani
  Shahani
  Dinpur
  Amir Kalasra
  Ladhana
  Rakhwan
  Kadduwala
  Basira
  Basti Inayat Khan
  Tibbi Khurd
  Chah Gajarwala
  Chah Sheranwala
  Basti Darkhan
  Jhok Jaffar Shah
  Warah
  Basti Garah
  Tindo
  Bet Bogha
  Basti Muhammad Ali Sha
  Khairewala