District Larkana


  District Headquarter(DHQ):
  Larkana

Cities, Towns and Villages of District Larkana

  Dokri
  Badah
  Banguldero
  Wagan
  Goth Jakhro
  Khenji
  Sunni
  Miro Khan
  Ghaibi Dero
  Baburi
  Masan
  Piaro Masan
  Gaji Guhawar
  Goth Jalal
  Khairpur Juso
  Jhara Drib
  Bago Daro
  Goth Purani Gud
  Drib Chandia
  Bhai Khan Waggan
  Goth Usman Khan Jamarani
  Ghulam Saria
  Lakho Sangah
  Ahsan Wahan
  Channa Goth
  Wakro
  Karira
  Goth Faqir Muhammad Khokhar
  Goth Bahu Jhatial
  Mad Bahu
  Bakhodero
  Muhammad Ali Mughairi
  Mehrab Bitto
  Haji Punhal
  Panjudero
  Khohara
  Hakim Shah
  Sahib Kalhoro
  Goth Suba Khan Nuhani
  Yar Muhammad Brohi
  Atar Khan Jagirani
  Buthi
  Mitho Dero
  Dur Muhammad Mugheri
  Khuhara
  Sabzi Mandi
  Dodako
  Shadan Jatoi
  Goth Sultan Samtio
  Dodo Gopang
  Bamdu Lakha
  Goth Kot Qabulo
  Murad Khan Jagirani
  Goth Nari Lashari
  Bukejani
  Ali Muhammad Buhar
  Garhi Takht Ram
  Dino Kotu
  Pechuha
  Mitho Khan
  Umar Bhayo
  Kanga
  Phulpota
  Hamid
  Halepota
  Goth Pathan
  Arija
  Jamal Shah
  Goth Ghulam Shah
  Goth Abdullah
  Mehar Nandro
  Mahi
  Gilsi Waro Bhutto
  Goth Almani
  Wakhar
  Abri
  Panhwar
  Budho Dero
  Mangria
  Bakrani
  Goth Naurang
  Qubba Saida Khan
  Kur Ibrahim
  Chosul
  Wadha
  Khokhar
  Kalhora
  Beli Gaji
  Nao Abad
  Ando Khosa
  Sahib Khan
  Kubro
  Goth Ibrahim Jatoi
  Goth Sahib Khan Korai
  Ghoghara
  Ghogharo
  Khairodero
  Allah Warayo Umrani
  Vikia Sangi
  Sajan Sangi
  Shahdadkot
  Kamil Kalhoro
  Gund
  Badrah
  Ali Khan Kanasro
  Naudero
  Dhamraha
  Kur Sulaiman
  Sultan Hasla
  Makol
  Jamal Khan Laghari
  Goth Islamabad
  Qambar
  Goth Allah Wasayo
  Sharifani
  Ghulam Husain Metla
  Juma Khan Brohi
  Nao Goth
  Goth Juman
  Chirwaro
  Hulia