District Khushab


  District Headquarter(DHQ):
  Khushab

Cities, Towns and Villages of District Khushab

  Jauharabad
  Padhrar
  Thatti Kalrani
  Hamoka
  Katha Masral
  Uggali
  Rakh Khabakki
  Khairli
  Paprali
  Takoch
  Sandral
  Uchhala
  Uchhali
  Girot
  Girote
  Shimar
  Ghaunspur
  Mohibpur
  Sodhi Bala
  Mardwal
  Chanki
  Sodhi
  Ainu
  Rukhla
  Dera Shahianwala
  Mitha Tiwana
  Luku
  Panja Sharif
  Masar
  Narri
  Bitta
  Chann
  Jahlar
  Kathwai
  Nurowana
  Pail
  Birahmin
  Bambui
  Mahmud Shadid
  Jaura Kalan
  Kufri
  Kahar
  Rukhla Mandi
  Khatwan
  Katimar
  Naushera
  Jaswal
  Bandial
  Dhammak
  Roda
  Nari
  Manawan
  Laghari
  Naushehra
  Naushahra
  Rajar
  Khaliqabad
  Bhuki
  Shiwala
  Adhi Kot
  Dhaka
  Mulawala
  Tetri
  Baland
  Dildarwala
  Adhi Sargal
  Rakh Jabbi
  Hadali
  Jangle
  Sakesar
  Arara
  Bhin
  Khushhalwala
  Patiala
  Kalial