District Khairpur


  District Headquarter(DHQ):
  Khairpur

Cities, Towns and Villages of District Khairpur

  Agra
  Gambat
  Pir Jo Goth
  Mangarji
  Arab Solangi
  Tando
  Gundaroro
  Toorke
  Randhrohi
  Kadanwari
  Chuchra
  Gambal Shal
  Chabroi
  Bakhu Lashari
  Dhand Jial
  Khairpur Mirs
  Kharara
  Tando Mir Ali
  Setharja
  Sagyoon
  Khewari
  Jamrao Head
  Khariro
  Sunharo
  Gari Bhit
  Sobho Dero
  Noor Bozdar
  Haii jo Wand
  Jantahu Tar
  Bhegarahu Tar
  Jhaloi Tar
  Muhammadahu Tar
  Kharo Tar
  Wureahu
  Wah Tar
  Bhurgari
  Bozdar
  Bhangu
  Ranipur Riyasat
  Jumo Tar
  Balohar Tar
  Kanewaro Tar
  Bhitahu Tar
  Masmahu Tar
  Ruknahu Tar
  Fazal Tar
  Mallu jo Tar
  Petro
  Kur Tar
  Akwari Tar
  Arbahu Tar
  Memon Muhalla
  Pir Hayat Shah
  Akra
  Kumb
  Ahmedpur
  Sadarji
  Jado
  Juman Shah
  Sorah
  Wahler
  Shah Hussain
  Taroce
  Khaliq
  Latif
  Mari
  Kamaldero
  Machi
  Mori
  Qamruddin Rajar
  Lashari
  Lalu
  Markan
  Baeejee
  Juba
  Mithrahu
  Tali
  Jiskani
  Wisa
  Burdi
  Sawan Mahar
  Nawan Tar
  Uch Lak
  Phariaro
  Hingorja
  Dehat
  Hindyari
  Dingri
  Pir Goth
  Mundo
  Khuhra
  Kot Diji
  Mahtani
  Tando Masti Khan
  Tando Nazar Ali
  Haji Khan Muhammad Jalbani
  Piyalo
  Pacca Chang
  Beharlo
  Golejo
  Mohsin Shah