District Dera Ismail Khan


  District Headquarter(DHQ):
  Dera Ismail Khan

Cities, Towns and Villages of District Dera Ismail Khan

  Daraban
  Kulachi
  Chira Bhor
  Bhutesar
  Bilot
  Badrai
  Garah Khanwala
  Banda Chashma
  Sheru Kohna
  Dhora
  Yarik
  Kech
  Paniala
  Saiyid Alian
  Miran
  Kotla Lodhiar
  Kotla Lodhian
  Hafiz Abad
  Taal
  Gara Hayat
  Gomal
  Jhok Rind
  Jhok Mangal
  Gurwali
  Chaudhwan
  Purani Kirri
  Sikandar Janubi
  Gandi Umar Khan
  Adil Sipra
  Said Alian
  Chhouwala Khuh
  Suro Khel
  Akhmad
  Chahikan
  Yara Manji Khel
  Garah Mada
  Kot Zafar Baladasti
  Kattah Khel
  Kathgarh
  Takwara
  Hathala
  Budh
  Shorko
  Shorkot
  Bagwani Janubi
  Daraban Khurd
  Saidu Wali
  Kot Jai
  Dabotar
  Fateh Khanwala Khuh
  Tirgarh
  Dhakki
  Khu Malwanawala
  Nizami Banda
  Duri Khel
  Saiyiduwali
  Paroa
  Shala
  Kotla Habib