District Dera Ghazi Khan


  District Headquarter(DHQ):
  Dera Ghazi Khan

Cities, Towns and Villages of District Dera Ghazi Khan

  Taunsa
  Choti
  Jampur
  Retra
  Basti Bhadde
  Kalati
  Samandri
  Jhok Shajiwali
  Rodo
  Kachchiwanga
  Thikar
  Basti Usman Shah
  Warind
  Sokar
  Lilani
  Kot Mahoi
  Jhok Chhapri
  Bulani
  Jhok Bodo
  Nari Janubi
  Jhok Bilwaniwali
  Jhok Bairandwali
  Jhok Baharwali
  Jhok Yaranwali
  Jhok Massuwali
  Jhok Massu
  Jhok Ranjhewali
  Basti Pir
  Basti Gadi
  Jhok Nasirwali
  Jhok Mir Hamzawali
  Dargahi
  Jhok Fatehwali
  Talpur
  Chaukiwala
  Basti Bhai
  Chacha
  Thul Ali Muhammad
  Ahmad Shahwala
  Birota
  Shamtala
  Dhauli
  Mangrotha
  Bughlani
  Mundrani
  Hairo Gharbi
  Koro
  Jhok Koro
  Shaikh Jiwanda
  Hiro Shargi
  Barthi
  Kamabel
  Jaj
  Jhok Shuraniwali
  Vihowa
  Mukh
  Jhok Buknewali
  Draman
  Sobhewali
  Siri
  Farida Abad
  Rakhi Gaj
  Rakhi Munh
  Choti Bala
  Kuhar
  Kothi Khandagh
  Malgwash
  Dalana
  Kot Atlani
  Mangrotha Gharbi
  Litra
  Kotani
  Jhok Amra
  Jhok Jarwar
  Phirwani
  Bargarh
  Tibbi Lundan
  Sakhi Sarwar
  Vehowa
  Tibbi Qaisrani
  Rohil Jhok
  Makwal Kalan
  Bechhra
  Basti Malanan
  Jhok Kuflianwali
  Basti Matti
  Basti Buzdar
  Babhan
  Basti Shilani
  Chah Sher Bahadur
  Lal Ishab
  Bakhewala
  Jhok Bhuttewali
  Mandhrain
  Jhok Tibbewali
  Jhok Haidarwali
  Jhok Nur Ahmadwali
  Jhok Mapal
  Basti Sabu Khel
  Dauwali
  Buzdar
  Jhok Manglewali
  Basti Sonra
  Jhok Yarewali
  Lakhani
  Sangarhwala
  Kot Haibat
  Basti Jadian
  Hakim Shahwala
  Batil
  Bahriani
  Basti Chandia
  Dodewala
  Basti Laghor
  Kambirwala
  Kaleri
  Jattewala
  Tibbi Isran
  Pir Adil
  Sahiwala
  Basti Chhina
  Liliani
  Qasmani
  Jhelumabad
  Gang
  Vidor
  Odwala
  Mondrani Khalol
  Mondrani
  Kala
  Jatwala
  Khandikot
  Kamrani
  Mitthewali
  Khajjiwala
  Shadiwala
  Sarangwala
  Jhok Mashuri
  Qaimwala
  Bhuttewala
  Bet Faqirwali
  Mamdani
  Luftewala
  Bulandiwala
  Jarwarwala
  Jamwani
  Moryani
  Jagwani
  Ghumanwala
  Gajani
  Gadi
  Ghulam Husain
  Faujewala
  Dumniwala
  Basti Rid
  Shadan Lund
  Basti Dreshak
  Paigah
  Basti Bohar
  Daulatwala
  Bure Shahwala
  Jhok Utara
  Jhok Utra
  Kot Chutta
  Basti Malana
  Pir Zinda Sahib
  Kotla Mughlan
  Mamuri
  Maamuri
  Rekra
  Kachhi
  Garh
  Kot Mubarak
  Khar
  Daira Shah
  Hingloon
  Sartok
  Thak
  Murunj
  Notak Mahmid
  Kotla Mughalan
  Dar Sar
  Nutkani
  Gamuwala
  Dauna
  Mari Poadhi
  Samina
  Khuja
  Passanwala
  Pakka Sedadani
  Yarani
  Shah Sadar Din
  Dodar
  Gadra
  Basti Fauja
  Bhadewala
  Begwala
  Basti Tulli
  Basti Hajnanian
  Barnawanwala
  Bagharwala
  Alowali
  Ahmadani
  Basti Bhanda
  Bandwani
  Shah Sadruddin