District Dadu


  District Headquarter(DHQ):
  Dadu

Cities, Towns and Villages of District Dadu

  Sehwan
  Mehar
  Johi
  Khairpur Nathan Shah
  Radhan
  Jhangara
  Chhini
  Talti
  Ahori
  Bengar
  Choli
  Garkan
  Kakkar
  BhaI Khan Lashari
  Goth Abad
  Bhan
  Goth Thariri Muhabbat
  Khairpur Nathoshah
  Wati
  Gait
  Kathrach
  Firoz Shah
  Sita
  Lal Bagh
  Goth Pat
  Data Chandio
  Khudaabad
  Bubak
  Burira
  Faridabad
  Allahabad
  Salari
  Khairo Dero
  Latif Arain
  Phulji
  Goth Talpur
  Nasir Khan
  Mian Nasir Muhammad
  Harbab
  Bhuta
  Kara Kot
  Pandi Wahi
  Tando Rahim Khan
  Dabhri
  Rod
  Balawalpur