Vehari - District - Pakistan

Vehari
Burewala
Mailsi
Gaggo
Samrial
Mangin Deh
Burana Sani
Lal Deh
Ramulwala
Joyyanwala
Kot Qutabpur
Allah Yarwali
Chopra
Tajwana
Saldera
Chak Mahmud Khan
Bhattiwah Chak
Dad Jamlera
Shaikh Fazil
Kot Muzaffar
Ashraf Shah
Mitru
Qadirwah
Gahanwari
Sargana
Muhammadnagar
Bokha
Aliwah
Burana
Chak 65
Ruknpur
Sheikh Fazil
Karam Khan di Basti
Basti Bahu
Sehrewala
Chak Four WB
Basti Jayyar
Chak Seventeen-Eight L
Chak Fifteen-Eight L
Maghrana
Ratriwali
Kamand
Gulhari
Kot Gujar
Jalla
Ghulam Muhammad Colony
Saidwah
Hamidwah
Ahmad Yar Daulatana
Ghafurwah
Kot Ghatta
Tarahabad
Budh Ghulam Ali
Ghulamwah
Dallan
Makara
Azam Shah
Chak Bhanu
Mubarakwah
Chak Three-Eight L
Chak One-Eight L
Kikri
Kassiwala
Kikri Khurd
Kalia Shah
Chakar Wasir
Ahmadabad
Daulatabad
Arainwahan
Pir Bakhshwala
Gorewala
Kot Nanak
Mumtazabad
Chak Number Two
Chak 62
Gujjar
Mandan
Mari Bhagu Khan
Karyalwala
Kot Haru
Niazpur
Gursinghpura
Mohl
Luddan
Tel Chiragh
Sharaf
Pir Shah
Naurabba
Halim Khichchi
Mahbub Shah
Sahuka
Mianpur
Karmpur
Mardani
Ghaziabad
Chahwaiwala
Nuran Afghan
Dadu Kamera
Elamnagar
Ghauswali
Chunjani
Kotli Mahtam
Walia Baloch
Kot Kabir Nau
Buhar
Mahmudkot
Gawen
Lakkanwali
Basti Husain Khan
Basti Ratta Tibba
Kot Ghulam Qadir
Faujianwala
Sipra
Jamlera
Basti Sultan
Khokhranwala
Nasirpur
Jhedu
Gadh
Azimabad