Cities & Towns of District Toba Tek Singh

  Toba Tek Singh
  Gojra
  Kamalia
  Pir Mahal
  Nawan Lahore
  Bhusi
  Jamal Pahar
  Kalera Kalan
  Jama Rai
  Rajjowal
  Ajram
  Kot Janjua
  Bhatti Chak
  Cheema Baserke
  Alharpind
  Dargahi Shah
  Bilal Colony
  Kot Ram Chand
  Odan di Basti
  Rajana
  Jangal Imam Shah
  Kasmana
  Sandhilianwali
  Chohla
  Jhok Channar
  Janiwala
  Araiyan
  Sarja
  Bachhrianwala
  Basti Piran
  Khanora
  Amirpur
  Basti Chohan
  Jalalpur
  Chak 396
  Chak Eight
  Daduana
  Jusa
  Baghdad Sharif
  Duggal
  Jakhara
  Uggi
  Grantpur

Cities and Towns of District Toba Tek Singh