Tharparkar - District - Pakistan

Mithi
Diplo
Naukot
Khiplion
Giriyano
Drabhi
Dhedtobo
Malsario
Vial
Karitar
Veri Mithri
Maggan jo Tar
Kirnorio
Chache ji Veri
Chibharko
Lakhitobo
Drabho
Sumrit
Behrao
Dane jo Goth
Godangri
Vaniar
Antri
Wali ji Veri
Pilu
Rataniari
Mokhai
Veranio
Dhandoro
Sakari
Niblo
Bhaki
Mungaria
Trisingri
Dukkar Shah
Goaran
Rardari
Sarungwari
Panhario
Jessa Ka Par
Islamkot
Nibaro Yusuf
Jhanjhi
Karnor
Godio
Tirar
Suja Veri
Unri
Kikari
Sinhar Nagar
Chureli
Vinjaniari
Sinhar Vikian
Udani
Chowpany
Bando Tar
Gorano
Nibaro Sand
Vaghe ji Veri
Lasri
Hanji Tal
Pahnia
Mithrio Fattu
Chichari
Sonihat
Jogla
Dherlai
Ahmad jo Tar
Ahmad Tar
Bhojabu
Fattu jo Tar
Hilario
Jhaba
Jethiar
Ismail Sangrasi
Sivi Jo Tar
Gadro
Dobhar
Vattangari
Gangan
Manjithi
Mobin Hajjam jo Tar
Danbhario
Ranpario
Tariano
Bhakuo
Bhadlo
Jehpoyo
Tar Hayat Halipoto
Kankaiyo
Kubio
Bundhna Las
Koorul
Rojh
Jarumri
Khensar
Rahar Charan
Baori
Dost jo Tar
Ibrahim Ka Tar
Asaralia
Khema ka Par
Tharu ka Par
Rawatsar
Bhadoor
Ladhe ji Veri
Tikam
Mithrio Halipoto
Nahar Vero
Pharian
Kangani
Katran
Ade ka Tar
Kuran
Varnhar
Tar Datar Dino Thebo
Tar Allah Rakhio Dal
Vagho Bajir
Tar Ghatu Dal
Ohramar
Tar Patnio Dal
Bhuro Sand
Malno Bhil
Gul Rajar jo Tar
Hirar
Satidera
Darya jo Tar
Kamhrar Pali
Mithar Tar
Same jo Tar
Ghoramari
Charnor
Rohal Jo Tar
Dabro
Sardhara
Ali Khan jo Tar
Majurio
Lakhi ji Veri
Chotal
Unhario
Gothio
Jhund
Hadaro
Solangi Veri
Gunga Veri
Atnio
Khejriari
Alu ji Veri
Gorhiar
Bhagisal
Vingoor
Rahim ki Bazar
Balhari
Baliari
Gujjawarree
Galaoo
Kurkasur
Pabhuri
Pabuhar
Wazir jo Tar
Keria
Jhanpa
Siranghu
Mau
Dilwash Rind
Karimno Unar
Vingur
Kharuk
Mehari
Mithrio
Borli
Chailar
Loonhyar
Tigusar
Odhano
Kasbo
Rajhar
Khetlari
Jhamri
Jhupio
Bhanar
Katho
Kalohi
Fateh Ali Shah jo Tar
Dharm
Girianchha
Tar Muhammad Ali Shah
Lunio
Sukhpur
Mithri
Misri Shah
Bharo
Dhungur ji Puhar
Dhoongur ji Puhar
Dabhro
Kharik
San
Mookam Duffur
Sorkee
Vatawa
Vehaoo
Keenharo
Karlo
Juryar
Sirai jo Goth
Nahre Bhil jo Tar
Sahsi ji Veri
Vakrio
Bera ji Veri
Bhodisar
Didwa
Rasani
Boarri
Borla
Meghe ki Goth
Gungri
Mithrio Charan
Munhar
Sami ji Veri
Bandho
Deeparun
Kerlo
Kumbharo
Bhima ji Veri
Aklo
Anklo
Tubni
Vandhio Kot
Bhupa ji Veri
Battali
Pabasro
Mamchiro
Hirani Veri
Virawah
Deghri
Koya
Koli Ji Veri
Surachand
Puranwa
Kana Vera
Dhingasro
Soniat
Areri
Waori
Jhundan
Shere ji Veri
Ghoti
Akli
Nibaro
Kharsar
Kumbhari
Sakar Vero
Jaghari
Borlo
Gadro Charan
Shivelo
Shivlo
Piplia
Ranpur
Juna Unt ka Palia
Ladhe jo Tar
Asalri
Ghartiari
Nagar Parkar
Mokrio
Rarko
Ukraro
Goga Veri
Dharmsal
Dharindharo
Taj Muhammad Shah
Janjar
Kantio
Chachro
Dali
Mithi Veri
Chetrasar
Rohiraro
Parodhro
Dhed Vero
Chanida
Kuwala
Nawa Unt Ka Palia
Dhedlai
Abasar
Undher
Dreh
Mudro
Sudran
Rariasar
Kharoro
Arniaro
Adigaon
Kharario
Bamnia Bhil ro Tar