Swat - District - Pakistan

Mingora
Saidu Sharif
Kabal
Matta
Bahrain
Sappar
Amlookdara
Kolbanr
Kula Karin
Desan
Jambil
Manyar
Gogdara
Sangota
Sinpora
Gabral
Lamutai
Utrar
Malam Jabba
Aghal
Chhota Jabba
Jandrai
Kotanai
Shanku
Ashanka
Bishgram
Ghurejo
Gashkor
Utrot
Sigram
Shangwati
Amankot
Fateh Khan Khel
Makan Bagh
Landikas
Bara Drush Khel
Pacha
Shahi Bagh
Banjot
Ali Khan Khel
Galoch
Matiltan
Ushu Sar
Deolai
Sher Palam
Jaz Banda
Panjao
Dabargai
Boyun
Barikot
Parrai
Madyan
Churlak
Sairai
Pia
Panjigram
Harianai
Chodgram
Bashkal
Shahtut
Charbagh
Shar
Mairagai
Kalam
Bedag
Bangesh
Kas
Karakar Kandao
Khwaja
Shamozai
Kokarai
Kokrai
Shagai
Chail
Derai
Bankhwar
Rambakai
Darmai
Nal
Khwazakhela
Shinkad
Buda
Tangar
Roringar
Tangai Kandao
Behar
Kharirai
Kashankad
Sakhra
Tirat
Biakand
Nokhara
Ilam
Kafir Banda
Chalyar
Aligram
Alamganj
Nalkot
Damlai
Baranwai
Dangram
Gwalerai
Chamtalai
Sham Sar
Bar Shawar