Sanghar - District - Pakistan

Sanghar
Tando Adam
Shahdadpur
Khipro
Shahpur Chakar
Panhal
Mahr Bhit
Ratrahu
Dhaniparto Rajpar
Chotiari
Ghulam Nabi Shah
Bakhoro
Loharo
Karam Khan Marri
Sand
Palh
Sinjhoro
Rahwari
Dost Muhammad Khoso
Samanbewari Khui
Ranakdhar
Bhanwari Tar
Bhirawari
Dilyar
Wasnahu Tar
Virshar Tar
Mehrwari Khul
Ladhar Tar
Juma Tar
Hathoi Tar
Deai Tar
Dehdreh Tar
Rahu Tar
Qasim Tar
Nawon Tar
Jandewaro Tar
Khadro
Kandiari
Goth Haji Sand
Haruntharri
Adam Khan Junejo
Awad
Allah Dad
Khipri
Jhol
Muhammad Ashraf
Maluk Chunia
Mehul Mungra
Jamar Din
Kuria Sur
Jiva
Wand Badul
Khoso
Berani
Jakhrao
Berwari
Duthro
Hingorio
Goth Sachu Sand
Behram Khan Bugti
Wadki
Koree
Chhailo Unar
Mua Chora
Barhun
Baneri
Tando Masti
Ranahu
Siam Jiandas
Akri