Cities & Towns of District Khushab

  Khushab
  Jauharabad
  Padhrar
  Hamoka
  Katha Masral
  Uggali
  Rakh Khabakki
  Khairli
  Paprali
  Sodhi Bala
  Mardwal
  Thatti Kalrani
  Takoch
  Mohibpur
  Ghaunspur
  Shimar
  Girote
  Girot
  Uchhali
  Uchhala
  Sandral
  Chanki
  Birahmin
  Pail
  Qazi Colony
  Sodhi
  Ainu
  Aslam Colony
  Rukhla
  Dera Shahianwala
  Mitha Tiwana
  Luku
  Panja Sharif
  Masar
  Narri
  Bitta
  Chann
  Chak Fourteen MB
  Jahlar
  Kathwai
  Nurowana
  Ejaz Colony
  Bambui
  Khaliqabad
  Kufri
  Kahar
  Rukhla Mandi
  Khatwan
  Katimar
  Naushera
  Jaswal
  Bandial
  Dhammak
  Roda
  Nari
  Manawan
  Laghari
  Naushehra
  Naushahra
  Rajar
  Bhuki
  Patiala
  Khushhalwala
  Mahmud Shadid
  Jaura Kalan
  Shiwala
  Adhi Kot
  Dhaka
  Mulawala
  Tetri
  Baland
  Dildarwala
  Adhi Sargal
  Rakh Jabbi
  Hadali
  Jangle
  Sakesar
  Arara
  Bhin
  Chak Thirteen MB
  Kalial

Cities and Towns of District Khushab