Jafarabad - District - Pakistan

Usta Muhammad
Goth Jabbal Khan Nawra
Gandaka
Goth Mir Habib Khan
Goth Sardar Rustam Khan
Shah Wah
Shahi Wah
Jhatpat
Bhandan
Sohbatpur