Dera Ismail Khan - District - Pakistan

Dera Ismail Khan
Daraban
Kulachi
Chira Bhor
Bhutesar
Bilot
Badrai
Garah Khanwala
Banda Chashma
Sheru Kohna
Dhora
Yarik
Kech
Paniala
Saiyid Alian
Miran
Kotla Lodhiar
Kotla Lodhian
Hafiz Abad
Taal
Gara Hayat
Gomal
Jhok Rind
Jhok Mangal
Gurwali
Chaudhwan
Purani Kirri
Sikandar Janubi
Gandi Umar Khan
Adil Sipra
Said Alian
Chhouwala Khuh
Suro Khel
Akhmad
Chahikan
Yara Manji Khel
Garah Mada
Kot Zafar Baladasti
Kattah Khel
Kathgarh
Takwara
Hathala
Budh
Shorko
Shorkot
Bagwani Janubi
Daraban Khurd
Saidu Wali
Kot Jai
Dabotar
Fateh Khanwala Khuh
Tirgarh
Dhakki
Khu Malwanawala
Nizami Banda
Duri Khel
Saiyiduwali
Paroa
Shala
Kotla Habib