Cities & Towns of District Dadu

  Dadu
  Sehwan
  Radhan
  Khairpur Nathan Shah
  Johi
  Mehar
  Jhangara
  Chhini
  Talti
  Ahori
  Bengar
  Choli
  Garkan
  Kakkar
  Goth Pat
  BhaI Khan Lashari
  Goth Abad
  Goth Thariri Muhabbat
  Khairpur Nathoshah
  Wati
  Gait
  Kathrach
  Firoz Shah
  Sita
  Lal Bagh
  Bhan
  Data Chandio
  Khudaabad
  Burira
  Faridabad
  Allahabad
  Salari
  Khairo Dero
  Sita Road
  Latif Arain
  Phulji
  Bubak
  Goth Talpur
  Nasir Khan
  Mian Nasir Muhammad
  Harbab
  Bhuta
  Kara Kot
  Pandi Wahi
  Tando Rahim Khan
  Dabhri
  Rod
  Balawalpur

Cities and Towns of District Dadu